Một số vấn đề về thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Một số vấn đề về thi tốt nghiệp THPT năm 2011
1. Những tồn tại trong thi tốt nghiệp THPT năm 2011
- Dữ liệu thi: Vẫn có đơn vị chuẩn bị chưa tốt, còn sử dụng phàn mềm nhập dữ liệu thi của năm trước để nhập dữ liệu nên còn sai sót về môn thi (THPT số 2 Bảo Thắng, THPT số 1 Văn Bàn). Sau đây là một số lỗi về hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2011:
+ Sai sót trong nhập điểm bảo lưu cho thí sinh tự do: Các trung tâm: GDTX Bắc Hà (Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử), KTTH-HNDN&GDTX tỉnh (Địa lí, Ngữ văn), GDTX Bảo Yên (Vật lí, Địa lí).
+ Sai sót trong tính điểm khuyến khích cho thí sinh: Các trường THPT số 1 Mường Khương, Số 4 Lào Cai, trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh.
+ Sai sót trong việc ghi nơi sinh của thí sinh: Các trường THPT: Số 2 Bảo Yên, Số 1 Lào Cai, Chuyên, Số 1 Văn Bàn, Số 2 Văn Bàn, Số 4 Lào Cai, Số 2 Mường Khương, Số 1 Sa Pa, Số 3 Lào Cai, Số 1 Bát Xát, Số 3 Bảo Thắng, Số 1 Bảo Yên, Số 2 Si Ma Cai, Số 1 Si Ma Cai; trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh.
+ Sai sót trong việc tính diện cho thí sinh: Các trường THPT: Số 2 Bảo Yên, Số 1 Lào Cai, Số 2 Lào Cai, Số 1 Bảo Thắng, Số 1 Văn Bàn, Số 2 Bảo Thắng; các trung tâm: GDTX Sa Pa, KTTH-HNDN&GDTX tỉnh.
+ Sai sót trong việc ghi dân tộc cho thí sinh: Các trường THPT: Số 1 Lào Cai, Số 1 Văn Bàn, Số 1 Bảo Thắng; trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh.
+ Sai sót trong việc ghi ngày, tháng, năm sinh của thí sinh: Các trường THPT: Số 2 Bảo Yên, Số 2 Bát Xát, Số 3 Bảo Thắng, Số 1 Bảo Thắng, Số 2 Si Ma Cai, Số 1 Si Ma Cai, Số 2 Sa Pa; các trung tâm GDTX: Sa Pa, Si Ma Cai.
+ Sai sót trong việc ghi họ tên thí sinh: Các trường THPT: Số 2 Bảo Yên, Số 2 Văn Bàn, Số 1 Mường Khương, Số 4 Lào Cai, Số 1 Si Ma Cai, Số 1 Bảo Thắng.
+ Sai sót trong việc ghi xếp loại học lực cho thí sinh: Các trường THPT: Số 1 Bảo Thắng, Số 1 Mường Khương, Số 4 Lào Cai.
+ Sai sót trong việc ghi xếp loại hạnh kiểm cho thí sinh: Các trường THPT: Chuyên, Số 1 Mường Khương, Số 4 Lào Cai.
+ Sai sót trong việc ghi số CMND cho thí sinh: Trường THPT số 2 Bảo Yên.
- Hồ sơ thi: các trường THPT , các trung tâm GDTX chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra hồ sơ nên các trường còn sửa chữa nhiều.
- Kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm của thí sinhcòn mắc phải nhiều lỗi, gây khó khăn cho tiến độ chấm bài thi trắc nghiệm. Sau đây là một số lỗi cơ bản:
+ Tô sai mã đề: Thí sinh của: Các trường THPT: Số 2 Lào Cai, Số 4 Lào Cai, Số 2 Bảo Thắng, Số 1 Bảo Thắng, Số 2 Bát Xát, Số 1 Bát Xát, Số 2 Bắc Hà, DTNT tỉnh, Số 1 Lào Cai, Chuyên, Số 1 Văn Bàn, Số 3 Lào Cai, Số 1 Bảo Yên, Số 2 Bảo Yên, Số 4 Văn Bàn, Số 3 Văn Bàn, Số 1 Sa Pa, Số 2 Sa Pa, Số 1 Bắc Hà, Số 1 Mường Khương, Số 1 Si Ma Cai, Số 3 Bảo Thắng; các trung tâm: GDTX Bát Xát, GDTX số 2 Lào Cai, GDTX số 1 Lào Cai, KTTH-HNDN&GDTX tỉnh, GDTX Bảo Yên, GDTX Bảo Thắng, GDTX Văn Bàn, GDTX Bắc Hà.
+ Tô sai số báo danh: Thí sinh của: các trường THPT: Số 3 Lào Cai, Số 2 Bảo Thắng, Số 1 Bảo Thắng, Số 3 Bảo Thắng, Số 3 Bảo Yên, Số 2 Bảo Yên, Số 1 Bảo Yên, Số 4 Văn Bàn, Số 2 Văn Bàn, Số 1 Văn Bàn, Số 1 Bát Xát, Số 1 Sa Pa, Số 1 Bắc Hà, Số 1 Mường Khương, Số 2 Mường Khương, Số 2 Si Ma Cai, Số 1 lào Cai, Chuyên, Số 2 Lào Cai, DTNT tỉnh, Số 2 Bắc Hà, Số 1 Si Ma Cai; các trung tâm: GDTX số 1 Lào Cai, GDTX Bát Xát, KTTH-HNDN&GDTX tỉnh, GDTX Mường Khương, GDTX Bảo Yên, GDTX Văn Bàn, GDTX Bắc Hà, GDTX Si Ma Cai, GDTX Sa Pa, GDTX Bảo Thắng.
+Làm cả 2 phần tự chọn: Thí sinh của các trường THPT: Số 1 Lào Cai, Số 3 Lào Cai, DTNT tỉnh, Số 2 Lào Cai, Chuyên, Số 4 Lào Cai, Số 1 Bảo Thắng, Số 2 Bảo Thắng, Số 3 Bảo Thắng, Số 2 Bảo Yên, Số 1 Bảo Yên, Số 3 Bảo Yên, Số 1 Văn Bàn, Số 2 Văn Bàn, Số 4 Văn Bàn, Số 2 Bát Xát, Số 1 Bát Xát, Số 1 Sa Pa, Số 2 Bắc Hà, Số 1 Bắc Hà, Số 2 Mường Khương, Số 1 Mường Khương, Số 1 Si Ma Cai, Số 2 Si Ma Cai, Số 3 Văn Bàn, Số 2 Sa Pa.
2. Những điểm mới của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 (Quy chế 10)
- Bố trí tại mỗi Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo 01 điện thoại bàn (có loa ngoài) và 01 máy vi tính để bàn (nếu có) có khả năng kết nối mạng Internet qua đường truyền ADSL để sử dụng trong các ngày làm việc. Điện thoại và máy vi tính để chung một phòng; Chủ tịch Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo chịu trách nhiệm quy định việc giám sát, sử dụng điện thoại và máy vi tính này.
- Không tổ chức thi theo cụm trường.
- Đối với đề thi có phần tự chọn, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.
- Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng chấm thi để chấm bài thi của học sinh của đơn vị mình.
- Đã làm rõ hơn về thành phần và nhiệm vụ tổ chấm thi trắc nghiệm.
- Bộ phận làm phách và các tổ chấm bài thi tự luận được bố trí sao cho các thành viên của Hội đồng chấm thi không được tiếp xúc  với bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông nơi họ công tác.
- Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.
- Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi.
3. Một số kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT sớm (ngay đầu tháng 4/2012) để các đơn vị kịp thời triển khai tập huấn, tránh những sai sót về dữ liệu thi.
- Các năm học trước Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép tính diện ưu tiên đối với những học sinh cư trú và học tập tại xã khó khăn, nhưng trong Quy chế 10 chỉ được tính đối với học sinh cư trú và học tập tại vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới và xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II; như vậy học sinh được tính diện ưu tiên sẽ bị hạn chế rất nhiều. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại./.

Artikel Terkait

Một số vấn đề về thi tốt nghiệp THPT năm 2011
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email